Στέφανος Φούσας

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Συντονιστής Διευθυντής, 
Καρδιολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»