Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας, Αγρίνιο

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Στερεάς Ελλάδας στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί 28-29/09/2018.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.