Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου, Σπάρτη

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Πελοποννήσου, στη Σπάρτη θα πραγματοποιηθεί 07-08/06/2019.