Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας, Αρχαία Ολυμπία

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Τομέα Δυτικής Ελλάδας στην Αρχαία Ολυμπία θα πραγματοποιηθεί 12-13 Ιουνίου 2020.