Περιφερειακός Τομέας Β.Α Αιγαίου, Μυτιλήνη

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Β.Α Αιγαίου στη Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθεί 31/8-01/09/2018.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.