Περιφερειακός Τομέας Ανατολ. Μακεδονίας - Θράκης, Δράμα

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί 06-07/12/2019.

06/12/2019: Εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση- ΚΑΡΠΑ
07/12/2019: Επιστημονικό Πρόγραμμα