Περιφερειακός Τομέας Ανατολ. Μακεδονίας - Θράκης, Δράμα

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί 07-08/12/2018.