40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας 2019 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 17-19 Οκτωβρίου 2019.

Παλαιότερα Συνέδρια

39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

38ο Πανελλήνιο Επετειακό Καρδιολογικό Συνέδριο

37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο