ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Πρόεδρος: Χρύσα Παναγιώτου 6974652153 chrpanagiotou@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος: Μαρία Κάπελλα 6944891657 mkapella@hippocratio.gr
Γραμματέας: Ευαγγελία Σταματοπούλου 6977440402 stamevan@otenet.gr
Tαμίας: Σπύρος Λινάρδος 6972057234 spyroslinardos@gmail.com
Mέλη: Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου 6978598176 antheodorakopoulou@yahoo.gr
            Γιάννης Χιωτέλης 6973883297 johiot@yahoo.gr
            Αλκέτα Σπύρου 6972606926 aspirou@gmail.com