17/12/2018
Ιστορικό και Στόχος Οι Αμερικανικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (ACC / AHA) για την πρόληψη της στεφανιαίας...
19/11/2018
Το κάπνισμα τσιγάρων προκαλεί ηλεκτρονικές μεταβολές στο CD40, στην Ρ-σελεκτίνη και στην λειτουργία των...
19/11/2018
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) κατατάσσουν τους περισσότερους...
19/11/2018
Η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ) στη μείωση της αρτηριακής πίεσης...
24/10/2018
Σε πρόσφατο επιστημονικό άρθρο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις μελέτες πρωτογενούς...
24/10/2018
Η ασπιρίνη μπορεί να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με άλλα αντιπηκτικά στην πρόληψη της φλεβικής...
24/10/2018
Το Rivaroxaban (το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο ως Xarelto) ενδείκνυται τώρα για τη μείωση του κινδύνου...
17/9/2018
Ο FDA προειδοποίησε ότι μπορεί να απαγορευτούν τα αρωματισμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα.   Αναφερόμενος...
17/9/2018
Η American Heart Association ενημέρωσε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2008 για την ανίχνευση και τη...