Η Ομάδα αυτή προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι αρχικών Ομάδων:

  • Μυοκαρδιοπαθειών και Νοσημάτων Περικαρδίου
  • Βασικής, Μεταφραστικής Ερευνας και Κληρονομικών Παθήσεων

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2018-2020:

Πρόεδρος: Α. Αναστασάκης
Αντιπρόεδρος: Α. Τσατσοπούλου
Μέλη Πυρήνα: Γ. Λάζαρος, Δ. Παρχαρίδου, Κ. Ριτσάτος