Κωνσταντίνος Τσιούφης

Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής,
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο