Κωνσταντίνος Τσιούφης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο