Ιωάννης Κανακάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»