Ιωάννης Κανακάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διευθυντής,
Θεραπευτική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»