Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 5 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 16 χώρες, ενώ αναμένεται ο αριθμός των υποψηφίων στις εξετάσεις του 2019 να ανέρχεται σε 600. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις συμμετέχοντες χώρες (πχ Ηνωμένο Βασίλειο).

Τον Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του ESCeL General Cardiology Training Program, όπου με περισσότερες από 260 ενότητες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αυτοεκτίμησης, την τήρηση πρακτικών ιατρικών πράξεων (logbook), και δυνατότητα αναφοράς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτιμάται η εκπαίδευση, η ικανότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους καρδιολογίας να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Γενικής Καρδιολογίας της ESC, καθώς και στη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα ESCel της ESC και να συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Από την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα πέρα από την εκπαίδευση για την επιτυχή απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας θα αποκτούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα χορηγούνται μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πληροφορίες για τη δομή του Ευρωπαϊκού διπλώματος Καρδιολογίας (EEGC) και για τον τρόπο προετοιμασίας σας πριν τις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ και εδώ .




Υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ Κώστας Τσιούφης με συνεργάτες τους κκ Χρήστο Κατσούρα, Αικατερίνη Νάκα, Δημήτρη Τσιαχρή, Χριστίνα Χρυσοχόου.

 

Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 3-5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice)


 Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας 2020 ως την Παρασκευή 03/01/2020.


11/12/19

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας μέχρι την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στο τελευταίο έτος της ειδικότητας και ειδικοί Καρδιολόγοι που έχουν λάβει πρόσφατα την ειδικότητα. 

 

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε προηγούμενο έτος και απέτυχαν ή δεν εμφανίστηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά μέσω της ΕΚΕ στις εξετάσεις. 

 

Το ποσό συμμετοχής είναι 115€, εκ των οποίων εσείς καλύπτετε τα 50€ , ενώ η ΕΚΕ επιχορηγεί το υπόλοιπο ποσό. Για να αποφευχθεί ο μεγάλος αριθμός non shown θα μας καταθέσετε εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής και θα σας επιστραφεί μετά το πέρας των εξετάσεων.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώστε στα αγγλικά το αρχείο EEGC2020_COUNTRY_PreBooking_List και να το αποστείλετε στην κα. Γιαννουλίδου [email protected] 

 

Θα ενημερωθείτε για τη συμμετοχή ή όχι στις εξετάσεις μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αθήνα 21/6/2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το ευρωπαϊκό δίπλωμα  καρδιολογίας έχει θεσπιστεί από τριετίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του, έχουν μόνο όσοι κατέχουν ήδη τον τίτλο ειδικότητας στη χώρα τους.

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διεξάγονται κάθε Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε αυτές γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας (www.hcs.gr), στην οποία είναι αναρτημένη και η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που συνήθως είναι 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

To κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό χορηγείται από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Περίπου ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σε κάθε εξεταζόμενο ένα e-mail, με τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και το εξεταστικό κέντρο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις γίνονται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη ηλεκτρονικά (μέσω υπολογιστή) στα αγγλικά, αποτελούνται από 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα πρέπει να απαντηθούν μέσα σε 190 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι βασισμένες πάνω στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες  οδηγίες και κυρίως πάνω στους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγόριθμους. Επίσης περιλαμβάνουν εικόνες-video ECG, ECHO, CT, CMR και στεφανιογραφίας-αγγειογραφίας.

Μέχρι στιγμής έχουν λάβει επιτυχή συμμετοχή 9 καρδιολόγοι το 2015, 20 το 2016 και 37 το 2017. Eφέτος έδωσαν για το Ευρωπαϊκό δίπλωμα 45 νέοι συνάδελφοι και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Οι εξετάσεις αυτές έχουν ως στόχο την εξομοίωση των εξετάσεων Καρδιολογίας σε όλη την Ευρώπη. Ατομικά, ο κάθε εξεταζόμενος μπορεί να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέρφους του, ενώ ταυτόχρονα να συγκρίνει τη θεματολογία με αυτή των ελληνικών εξετάσεων. Οι εντυπώσεις όσων έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι εξαιρετικές. Σχεδόν όλοι μιλούν για πολύ απαιτητικές εξετάσεις με πολύ καλά διατυπωμένες (κατανοητές) ερωτήσεις. Τέλος, η απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό, ενώ οι κάτοχοι αυτού έχουν προτεραιότητα στις υποτροφίες της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας.

Για τη σύντομη αυτή ενημέρωση,

Γιάννης Γουδέβενος
Αντιπρόεδρος
ΕΚΕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αθήνα 13/12/18

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα συμμετάσχει για έκτη συνεχή  ακαδημαϊκή χρονιά στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας  που διοργανώνονται σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο από την ESC (Ευρωπαϊκή  Καρδιολογική Εταιρεία).

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους ειδικευόμενους Καρδιολογίας, που  ολοκληρώνουν την ειδικότητά τους την χρονιά διενέργειας των εξετάσεων (2019) και εξετάζουν τις γνώσεις γενικής Καρδιολογίας μέσω 120 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Εξεταστέα ύλη αποτελούν κατά βάση οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC και δευτερευόντως το ESC Textbook of Cardiology. Για  την καλύτερη προετοιμασία έχει δημιουργηθεί group στο Facebook (ESC  exams Greece).

Στην παρούσα φάση σε πρακτικό επίπεδο η απόκτηση αυτού του τίτλου πλην  της προετοιμασίας για τις Ελληνικές εξετάσεις ειδικότητας ισοδυναμεί με  την κτήση του διπλώματος Καρδιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο  είναι προαπαιτούμενο για την περαιτέρω εξειδίκευση και ανοίγει τους  δρόμους στην μετεκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία. Μελλοντικός σκοπός της  ESC είναι ο τίτλος αυτός να αναγνωρίζεται από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες  μέλη της και να εναρμονίσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων.

Οι εξετάσεις 2019 θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου 2019 σε δυο εξεταστικά κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη παράλληλα με τις  άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω ανεξάρτητου φορέα και με χρήση ηλεκτρονικών  μέσων.

- Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 2019 έχουν ολοκληρωθεί.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επιτυχόντες 2019


Επιτυχόντες 2014-2018

 

 

The ESC eLearning platform

 ESC Core Curriculum for the General Cardiologist

ESC Education Conference Newsletter January 2017