ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποταμιάνου 6, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107221633, 2107258003, 2107258004, 2107258006
Fax: 2107226139
E-mail: info@hcs.gr
Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: 09:00 - 16:00