Τα ενεργειακά ποτά συνδέονται με παράταση του QTc

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη συνδέεται με παράταση του διαστήματος QTc, γεγονός που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για torsades de pointes, σύμφωνα με μια μικρή μελέτη στο Journal of the American Heart Association.

 

Τριάντα τέσσερις υγιείς ενήλικες ηλικίας 18 έως 40 επιστρατεύθηκαν για να καταναλώσουν δύο διαφορετικά εμπορικά διαθέσιμα ενεργειακά ποτά και ένα εικονικό ποτό. Οι συμμετέχοντες έπιναν κάθε ποτό των 320 ml για 60 λεπτά σε 3 ξεχωριστές ημέρες, σε τυχαία σειρά. Τα ενεργειακά ποτά περιείχαν πάνω από 300 mg καφεΐνης, ταυρίνης, γλυκουρονολακτόνης, βιταμινών και άλλα συστατικά. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν με ηλεκτροκαρδιογράφημα σε 4 ώρες.

 

Η μέγιστη προσαρμοσμένη με εικονικό φάρμακο αύξηση του QTc ήταν 6,1 ms και 7,7 ms για κάθε ενεργειακό ρόφημα. Επιπλέον, η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν περίπου 5 mm Hg υψηλότερη μετά την κατανάλωση ενεργειακού ποτού έναντι της κατανάλωσης εικονικού ποτού.

 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Τα άτομα με συγγενές σύνδρομο μακρού QT και τα άτομα με υπέρταση πρέπει να είναι πιο προσεκτικά και να περιορίζουν την πρόσληψη ενεργειακών ποτών. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα η κατηγορία των ενεργειακών ποτών, παρά ένα συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί προσεκτική χρήση».

 

J Am Heart Assoc. 2019;8: e011318.