Ο εντατικός έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης βοηθά στην πρόληψη της ήπιας γνωσιακής βλάβης

Ο εντατικός έλεγχος της πίεσης του αίματος (ΑΠ) σε ηλικιωμένους ενήλικες δεν μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, αλλά φαίνεται να εμποδίζει την ήπια γνωσιακή εξασθένηση - πρόδρομο της άνοιας - σύμφωνα με ανάλυση της δοκιμής SPRINT που δημοσιεύθηκε στο JAMA .

 

Πάνω από 9.000 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω με συστολική ΑΠ μεταξύ 130 και 180 mm Hg και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, άνοια ή προγενέστερο εγκεφαλικό επεισόδιο, τυχαιοποιήθηκαν σε επιθετική μείωση της ΑΠ (συστολικό στόχο, <120 mm Hg <140 mm Hg). Η θεραπεία διήρκεσε για διάμεσο χρονικό διάστημα 3 ετών και οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για τη γνωσιακή τους έκβαση σε συνολικά 5 έτη.

 

Το κύριο αποτέλεσμα, πιθανή άνοια, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ της εντατικής και της συνηθισμένης μείωσης της ΑΠ (7,2 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα-έτη με εντατική μείωση της ΑΠ έναντι 8,6 ανά 1000 με συνήθη θεραπεία). Ωστόσο, η ήπια γνωστική εξασθένηση μειώθηκε σημαντικά με εντατική θεραπεία (14,6 έναντι 18,3 ανά 1000 άτομα-έτη).

 

Οι ερευνητές επισήμαναν τους περιορισμούς της μελέτης αλλά συμπέραναν ότι αυτό «αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός σε ό, τι έχει προκύψει ως ταξίδι μαραθωνίου» προς την πρόληψη της γνωσιακής βλάβης.

JAMA. Published online January 28, 2019. doi:10.1001/jama.2018.21442