Αναθεώρηση: Τα άμεσα από το στόμα αντιπηκτικά είναι ασφαλή και αποτελεσματικά όπως η βαρφαρίνη

Τα άμεσα από το στόμα αντιπηκτικά ήταν παρόμοια ή καλύτερα σε σχέση με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα έναντι της βαρφαρίνης σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine.

 

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke ανέλυσαν 220 άρθρα που κάλυπταν 117 μελέτες με 3.934.374 ασθενείς. Τα αποτελέσματα ενδιαφέροντος περιλάμβαναν την πρόληψη ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου/συστηματικής εμβολής και τον κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, το dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) και το apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb/Pfizer) ήταν ανώτερα από την βαρφαρίνη, ενώ το rivaroxaban (Xarelto, Janssen/Bayer) και edoxaban (Daiichi Sankyo) ήταν παρόμοια με τη βαρφαρίνη.

 

Όσον αφορά τον κίνδυνο για μείζονα αιμορραγία, το apixaban και το edoxaban ήταν ανώτερα από τη βαρφαρίνη ενώ το dabigatran και το rivaroxaban ήταν παρόμοια με τη βαρφαρίνη, όπως έγραψαν οι ερευνητές. Για το dabigatran, η επίδραση της θεραπείας ήταν παρόμοια ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία (P για αλληλεπίδραση > .05) και μειωμένοι ρυθμοί αιμορραγίας παρατηρήθηκαν σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 75 ετών έναντι ασθενών ηλικίας άνω των 75 ετών (P για αλληλεπίδραση 0,05) ενώ η μείωση του κινδύνου αιμορραγίας που σχετίζεται με το apixaban ήταν πιο σημαντική σε ασθενείς με σπειραματική διήθηση χαμηλότερη από 50 mL/min/1,73 m (P = .003)

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές το Apixaban σημείωσε επίσης χαμηλότερα ποσοστά σοβαρής αιμορραγίας σε ασθενείς χωρίς διαβήτη έναντι ασθενών με διαβήτη (P = .003). Για το rivaroxaban και το edoxaban, η επίδραση της θεραπείας δεν διαφέρει ως προς το εγκεφαλικό επεισόδιο, τον σακχαρώδη διαβήτη ή την καρδιακή ανεπάρκεια (P για αλληλεπίδραση για όλους > 0,05). Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι συσκευές σύγκλισης του ωτίου του αριστερού κόλπου μειώνουν τον κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία και δείχνουν τάση προς χαμηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά με υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως σοβαρή περικαρδιακή συλλογή, σοβαρή αιμορραγία και θρόμβωση συσκευών σύγκλισης.

 

Οι ερευνητές κατέληξαν πως χρειάζονται λεπτομερείς αναλύσεις για την κατανόηση και τη σύγκριση των νεότερων θεραπευτικών επιλογών όσον αφορά το θεραπευτικό τους πλεονέκτημα, καθώς για το ποιοι πληθυσμοί ασθενών θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από κάθε προσέγγιση.

Ann Intern Med. 2018;doi:10.7326/M18-1523.