Ο βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια παρέχει χαμηλό ποσοστό επιπλοκών σε 12 μήνες παρακολούθησης

Σε 12 μήνες, τα ποσοστά επιπλοκών που παρουσιάσθηκαν σε έναν πληθυσμό -στον πραγματικό κόσμο- που έλαβε βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν λάβει διαφλέβιο βηματοδότη, ανέφεραν οι ερευνητές.

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές ο βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια (Micra, Medtronic) είχε επίσης παρόμοιες επιδόσεις στον πραγματικό κόσμο όπως στην τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη τους.

 

Η συσκευή συσχετίστηκε με λίγες επιπλοκές στις 30 ημέρες στο Micra Post-Approval Registry. Οι ερευνητές ανέφεραν αποτελέσματα 12 μηνών από 1.817 ασθενείς από τη μελέτη Micra Post-Approval Registry (μέση ηλικία, 76 έτη, 61% άνδρες) και τα συνέκριναν με 726 ασθενείς από τη μελέτη Micra (59% άνδρες) και με 2.667 ασθενείς με διαφλέβιους βηματοδότες (61% άνδρες).

 

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν οι κύριες επιπλοκές που σχετίζονται με το σύστημα ή τη διαδικασία σε 12 μήνες. Ο βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια εμφυτεύθηκε με επιτυχία στο 99,1% των ασθενών στο Micra Post-Approval Registry, σύμφωνα με τους ερευνητές. Σε 12 μήνες, ο κύριος ρυθμός επιπλοκών στο Micra Post-Approval Registry ήταν 2,7% (95% CI, 2-3,7), ο οποίος ήταν 63% χαμηλότερος από αυτόν που παρατηρήθηκε στη διαφλέβια βηματοδότη σε 12 μήνες (HR = 0,37, 95% CI, 0,27 -0,52).

 

Υπήρξε μια τάση προς λιγότερες μείζονες επιπλοκές στην Micra Post-Approval Registry έναντι της μελέτης του διαφλέβιου βηματοδότη (HR = 0,71, 95% CI, 0,44-1,1), λόγω της μικρότερης συχνότητας της περικαρδιακής έγχυσης, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η ομάδα των registries είχε επίσης χαμηλότερους ρυθμούς νοσηλείας και επανεξέτασης του συστήματος από ότι ο διαφλέβιος βηματοδότης σε 12 μήνες.

Heart Rhythm. 2018;doi:10.1016/j.hrthm.2018.08.005.