Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΕΚΕ για το 2019

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, Θεσσαλονίκη                                    21-23/2/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, Ιωάννινα                                        17-19/10/2019

Περιφερειακό Συνέδριο Πελοποννήσου (Σπάρτη)                                              08-09/06/2019

Περιφερειακό Συνέδριο Β.Α Αιγαίου (Χίος)                                                         06-07/09/2019

Επεμβατικό Συνέδριο ΙCE 2019 (Ηράκλειο Κρήτης)                                       29/11-1/12/2019

Ενημέρωση κοινού στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων (Ξάνθη)                   05/12/2019

Περιφερειακό Συνέδριο Α. Μακεδονίας-Θράκης (Δράμα):

Εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση-ΚΑΡΠΑ                        06/12/2019

Επιστημονικό πρόγραμμα                                                                                         07/12/2019