Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη σε ηλικιωμένους;

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) κατατάσσουν τους περισσότερους ηλικιωμένους (ηλικία ≥75) ως υποψήφιους για θεραπεία με στατίνες, επειδή ο κίνδυνος CVD συνδέεται έντονα με την ηλικία ( NEJM JW Gen Med Dec 15 2013 and J Am Coll Cardiol 2014; 63:2935) . Ωστόσο, λίγα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν τις στατίνες για πρωτογενή πρόληψη σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σε αυτή την αναδρομική μελέτη, οι ερευνητές στην Ισπανία χρησιμοποίησαν μια βάση δεδομένων πρωτοβάθμιας φροντίδας για να προσδιορίσουν εάν η έναρξη στατίνων για πρωτογενή πρόληψη μειώνει τους κινδύνους για αθηροσκληρωτικό CVD και θάνατο όλων των αιτιών σε ηλικιωμένους και πολύ ηλικιωμένους ενήλικες.

Οι συμμετέχοντες ήταν 47.000 ηλικιωμένοι (ηλικία, ≥75) χωρίς κλινικά αναγνωρισμένη αθηροσκληρωτική CVD. Από αυτά, το 16% ξεκίνησε στατίνες. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 7,7 έτη. Μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή, οι στατίνες δεν μείωσαν τον κίνδυνο για αθηροσκληρωτική CVD και θάνατο όλων των αιτιών σε συμμετέχοντες χωρίς διαβήτη. Μεταξύ των συμμετεχόντων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι ήταν 75 έως 84, οι στατίνες μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο για την αθηροσκληρωτική CVD (από 29 σε 24 συμβάντα / 1000 άτομα-έτη) και τον θάνατο όλων των αιτιών (από 55 έως 42 θάνατοι / 1000 άτομα-έτη). Μεταξύ των συμμετεχόντων με διαβήτη τύπου 2 που ήταν 85 ετών ή μεγαλύτεροι, οι στατίνες δεν μείωσαν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και θάνατο από όλες τις αιτίες.

BMJ 2018; 362 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k3359