Πρέπει η ασπιρίνη να χρησιμοποιηθεί για πρωτογενή πρόληψη στην εποχή μετά τις στατίνες;

Σε πρόσφατο επιστημονικό άρθρο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις μελέτες πρωτογενούς πρόληψης της ασπιρίνης: μελέτη ASCEND (Μελέτη καρδιαγγειακών συμβαμάτων στον διαβήτη),στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με διαβήτη, μελέτη ARRIVE (Ασπιρίνη για τη μείωση του κινδύνου αρχικών αγγειακών επεισοδίων) στην οποία περιλαμβάνονταν συμμετέχοντες υψηλού κινδύνου χωρίς διαβήτη και μελέτη ASPREE (Ασπιρίνη στη μείωση των εκδηλώσεων σε ηλικιωμένους) η οποία περιελάμβανε ηλικιωμένους συμμετέχοντες. Αυτές οι νέες δοκιμές μοιράζονται ένα κοινό θέμα: την αντιμετώπιση κινδύνου, εάν υπάρχει, που δικαιολογεί τη χρήση ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη στην τρέχουσα πρακτική. Όσον αφορά τη φροντίδα των ασθενών, τα αποτελέσματα αυτών των σύγχρονων μελετών ασπιρίνης, τα οποία έδειξαν ελάχιστα οφέλη και αξιοσημείωτους κινδύνους αιμορραγίας, θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με τα αποτελέσματα των σύγχρονων μελετών με στατίνες.

Σε μελέτες πρωτογενούς πρόληψης, η χρήση στατινών συσχετίστηκε με μείωση κατά 25% του κινδύνου μειζόνων αγγειακών επεισοδίων για κάθε μείωση 1 mmol ανά λίτρο στο επίπεδο χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (αναλογία ρυθμού με στατίνη έναντι εικονικού φαρμάκου, 0,75, 95 % CI, 0,69 έως 0,82). Αυτό συνδέθηκε με ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας που δεν συνδέεται με τις αιμορραγικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν με την ασπιρίνη. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που έλαβαν στατίνες στις δοκιμές ASPREE, ARRIVE και ASCEND ήταν 34%, 43% και 75% αντίστοιχα.

 

- Τι μπορούμε να συμπεράνουμε σχετικά με τη χρήση της ασπιρίνης για προφύλαξη 150 χρόνια μετά τη χημική σύνθεσή της;


- Για τη δευτερογενή πρόληψη, όπου ο κίνδυνος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση της αθηροσκληρωτικής νόσου, τα οφέλη της ασπιρίνης υπερτερούν των κινδύνων αιμορραγίας. Αντίθετα, για την πρωτογενή πρόληψη, όπου ο κίνδυνος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία και την παρουσία ή απουσία διαβήτη, η αναλογία οφέλους-κινδύνου για την προφυλακτική ασπιρίνη στην τρέχουσα πρακτική είναι εξαιρετικά μικρή. Έτσι, πέρα από τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη διακοπή του καπνίσματος, η καλύτερη στρατηγική για τη χρήση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου είναι απλώς να συνταγογραφείται μια στατίνη στη θέση της

 

N Engl J Med 2018; 379:1572-1574DOI: 10.1056/NEJMe1812000ί.