Οι υγιεινοδιαιτιτικές παρεμβάσεις μειώνουν την ανάγκη για αντιϋπερτασική φαραρμακευτική αγωγή μέσα σε μήνες

Οι υπέρβαροι ενήλικες με υπέρταση μπορούν να μειώσουν την ανάγκη τους για αντιυπερτασικά φάρμακα μέσα σε 4 μήνες μέσω της διατροφής και της άσκησης, σύμφωνα με μια μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

 

Περίπου 130 παχύσαρκοι ή παχύσαρκοι ενήλικες που είχαν αρτηριακή πίεση 130-160 / 80-99 mm Hg και δεν έλαβαν αντιυπερτασικά φάρμακα τυχαιοποιήθηκαν για να ακολουθήσουν τη δίαιτα DASH συν ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάρους (συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής συμπεριφοράς και της εποπτευόμενης άσκησης), της δίαιτας DASH μόνο, ή τη συνήθη φροντίδα.

 

Μέχρι τις 16 εβδομάδες, η αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά 16/10 mm Hg με τη διατροφή DASH συν διατήρηση βάρους, κατά 11/8 mm Hg μόνο με τη DASH και κατά 3/4 mm Hg με τη συνήθη φροντίδα. Επιπλέον, το ποσοστό που χρειάστηκε αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή, όπως συνιστάται από τις οδηγίες του 2017, μειώθηκε από 54% σε 15% με τη διαχείριση DASH συν το πρόγραμμα βάρους και από 51% έως 23% μόνο με DASH, χωρίς σημαντική αλλαγή στη συνήθη ομάδα φροντίδας.

 

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4687/presentation/3369