Επιτυχόντες εξετάσεων Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας

Για να δείτε τους επιτυχόντες των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας πατήστε εδώ.