Επιστολή Προέδρου ΕΚΕ προς τον Πρόεδρο της Ισπανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.