Χρήστος Τούντας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ειδικευόμενος,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο» Πειραιά
Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1983. Είναι απόφοιτος Αριστελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής (ΑΠΘ) 2007, ειδικευόμενος ιατρός 3ο έτος Καρδιολογίας στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος Ευρωπαικού Διπλώματος Διενέργειας Διαθωρακικού και Διοισοφάγειου Ηχωκαρδιογραφήματος (EACVI TTE & TOE cerfitified).
email.: tountasxristos@yahoo.gr