Στυλιανός Χαντανής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
Διευθυντής Καρδιολογική Κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά
Email.: st.chantanis@yahoo.gr
τηλ.: 6932782885