Αλέξανδρος Πατριανάκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Απόφοιτος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής Καρδιολογίας ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.
Email.: apatrianakos@yahoo.gr