ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020

Συντονιστές προγράμματος
Ι. Γουδέβενος, Ι. Κανακάκης, Χ. Χρυσοχόου


Τετάρτη 20.00-22.00


WEBCAST 1 (08 Μαΐου 2019)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Ι. Κανακάκης, Α. Αυγεροπούλου
ΤΙΤΛΟΣ:  Οξεία Καρδιακή ανεπάρκεια. Τρόποι μείωσης επανανοσηλειών μέσω παρουσίασης κλινικών περιστατικών


1. Ασθενής με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Χρόνια προβλήματα και προοπτικές     
2. Κλινικά περιστατικά τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας

Ομιλητές: Α. Νταλιάνης, Χ. Χρυσοχόου

Σχολιαστής: Μ. Τσαματσούλης

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 1ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

WEBCAST 2 (12 Ιουνίου 2019)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Α. Αναστασάκης, Γ. Λάζαρος
ΤΙΤΛΟΣ: Προαθλητικός έλεγχος σε ερασιτεχνική και επαγγελματική ενασχόληση


1. Προαθλητικός έλεγχος παιδιών και νέων
2. Το ΗΚΓ του αθλητή και σπάνιοι φαινότυποι

Ομιλητές: Π. Νταβλούρος, Κ. Ριτσάτος

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 2ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.


WEBCAST 3 (11 Σεπτεμβρίου 2019)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Τα νεότερα από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας 2019


- Χρόνια στεφανιαία σύνδρομα

- Διαβήτης προδιαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος
- Πνευμονική εμβολή
- Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
- Δυσλιπιδαιμία
- Αντιαμοπεταλικαή-αντιθρομβωτική αγωγή

Ομιλητές: TBA

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 3ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

WEBCAST 4 (27 Νοεμβρίου 2019)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση διαβητικού ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια


1. Διαβητικός ασθενής με  καρδιακή ανεπάρκεια
2. Διαβητικός ασθενής σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας παρουσία ή μη άλλων συννοσηροτήτων
Ομιλητές: ΤΒΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 4ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

WEBCAST 5 (22 Ιανουαρίου 2020)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Αντιθρομβωτική αγωγή σε ειδικές καταστάσεις

 

1. Περιστατικό υψηλού θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου
2. Περιστατικά υψηλού θρομβωτικού κινδύνου παρουσία συννοσηροτήτων
Ομιλητές: ΤΒΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 5ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

WEBCAST 6 (18 Μαρτίου 2020)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Διερεύνηση και αντιμετώπιση συγκοπτικού επεισοδίου


Περιστατικό συγκοπτικού επεισοδίου σε μαθήτρια  16 ετών
Περιστατικό συγκοπτικού επεισοδίου σε άνδρα αθλητή 28 ετών
Περιστατικό συγκοπτικού επεισοδίου σε γυναίκα 45 ετών
Περιστατικό συγκοπτικού επεισοδίου σε άνδρα 75 ετών
Ομιλητές: ΤΒΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 6ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

WEBCAST 7 (20 Μαΐου 2020)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Πώς θα διερευνήσω και πότε θα στείλω για επεμβατική θεραπεία τον ασθενή με αρρυθμίες

 
Πώς θα διερευνήσω και πότε θα στείλω για επεμβατική θεραπεία τον ασθενή με…

- Συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές
- Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
- Κολπική μαρμαρυγή
- Καναλοπάθεια
Ομιλητές: ΤΒΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 7ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

WEBCAST 8 (16 Σεπτεμβρίου 2020)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Τα νεότερα από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας 2020

Ομιλητές: ΤΒΑ


WEBCAST 9 (02 Δεκεμβρίου 2020)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  TBA
ΤΙΤΛΟΣ: Ασθενής με μυοκαρδίτιδα/περίκαρδίτιδα


1. Ασθενής με περικαρδίτιδα. Διάγνωση, θεραπεία, διαστρωμάτωση
2. Ασθενής με μυοκαρδίτιδα. Διάγνωση, θεραπεία, διαστρωμάτωση
3. Συστάσεις για συμμετοχή σε ανταγωνιστικά αθλήματα και απλή άσκηση ασθενών μετά από επεισόδιο μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας
Ομιλητές: ΤΒΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ.


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα Webinars του 2019 εδώ: https://webtv.hcs.gr/kardiagiaki19

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα Webinars του 2018 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki18

Μπορείτε να παρακολουθήστε τα Webinars του 2017 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki17

Μπορείτε να παρακολουθήστε τα Webinars του 2016 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki16