Η Ομάδα Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι Ομάδων:

  • Μαγνητικού Συντονισμού
  • Πυρηνικής Καρδιολογίας
  • Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς

 

Σύσταση Προεδρείου 2018-2020:
Πρόεδρος: Γ. Ρουσσάκης
Αντιπρόεδρος: Κ. Αναγνωστόπουλος
Μέλη Πυρήνα: Ν. Αλεξόπουλος, Φ. Ζαμπετάκης, Ι. Παληός