Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας, Αγρίνιο

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομεά Στερεάς Ελλάδας στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί 28-29/09/2018.