Περιφερειακός Τομέας Β.Α Αιγαίου, Μυτιλήνη

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομεά Β.Α Αιγαίου στη Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθεί 31/8-01/09/2018.